Ali Kokaz

Ali Kokaz

Ali Kokaz

Data Scientist, Algo-trading enthusiast & full-time Arsenal sufferer.